Jomtien Townhouse

(เขียนรีวิว)

เมืองพัทยา, พัทยา, ชลบุรี

  • สร้างเสร็จแล้ว (พ.ค. 2551)
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
12

Jomtien Townhouse

(เขียนรีวิว)
เมืองพัทยา, พัทยา, ชลบุรี
สร้างเสร็จแล้ว (May 2008)

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

กล้องวงจรปิด
ลานจอดรถ

ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ Jomtien Townhouse

Jomtien Townhouse ที่ เมืองพัทยา, พัทยา

โครงการ Jomtien Townhouse เป็นโครงการประเภท ตั้งอยู่ในทำเลพื้นที่ เมืองพัทยา, พัทยา และได้สร้างเสร็จแล้วเมื่อ พ.ค. 2551 โดยมีทั้งหมด 0 ยูนิต

รีวิวโครงการ

เขียนรีวิว
คุณรู้จักโครงการนี้หรือไม่? อยากรีวิวเป็นคนแรกมั้ย?

โครงการที่อยู่ใกล้ๆ กับ Jomtien Townhouse