Kamala Kiri Estate

(撰写评论)

卡马拉, 卡图, 普吉

  • 14 单元
  • 完建 (12月 2003)
详情咨询
16

Kamala Kiri Estate

(撰写评论)
卡马拉, 卡图, 普吉
14 单元
完建 (Dec 2003)

项目特色

停车位

Kamala Kiri Estate 在售单元

Kamala Kiri Estate in 卡马拉, 普吉

Kamala Kiri Estate 为 普吉 卡马拉 项目 于12月 2003 完建。 共有14 单元

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧