Phustone Villa Pasak 8

(撰写评论)

Si Sunthon, 塔朗, 普吉

  • 8 单元
  • 订购起建 (4 月)
详情咨询
8

Phustone Villa Pasak 8

(撰写评论)
Si Sunthon, 塔朗, 普吉
8 单元
订购起建 (4 月)

项目特色

24小时安保
监控

Phustone Villa Pasak 8 在售单元

Phustone Villa Pasak 8 in Si Sunthon, 普吉

Phustone Villa Pasak 8 为 普吉 Si Sunthon 项目 于12月 2019 完建。 共有8 单元

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧