Hua Mark Condominium

(撰写评论)

Hua Mak, 曼甲必, 曼谷

  • 8 楼层
  • 完建 (1月 1984)
详情咨询
1

Hua Mark Condominium

(撰写评论)
Hua Mak, 曼甲必, 曼谷
8 楼层
完建 (Jan 1984)

Hua Mark Condominium 在售单元

Hua Mark Condominium in Hua Mak, 曼谷

Hua Mark Condominium 为 曼谷 Hua Mak 项目 于1月 1984 完建。 共有0 单元,8 楼层

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧