Thana Tri

Bang Yi Khan, 曼盼, 曼谷

  • 76 Units
  • 8 楼层
  • 完建 (12月 2007)
起价 ฿3,250,000
详情咨询
5

Thana Tri

Bang Yi Khan, 曼盼, 曼谷
  • 76 Units
  • 8 楼层
  • 完建 (Dec 2007)
起价 ฿3,250,000

项目特色

游泳池
健身房
会所
监控
SPA
桑拿房
前台大堂

Prices by Room Types

Thana Tri 在售单元

Thana Tri in Bang Yi Khan, 曼谷

Thana Tri 为 曼谷 Bang Yi Khan 公寓 项目 于Dec 2007 完建。 共有76 单元,8 楼层

评论

撰写评论

了解该项目? 第一个评论吧