Secret Garden Villa

(撰写评论)

湄南海滩, 苏梅岛, 素叻

  • 完建 (7月 2011)
出售 (1 单元) 起价 $298,456
详情咨询
32

Secret Garden Villa

(撰写评论)
湄南海滩, 苏梅岛, 素叻
完建 (Jul 2011)
出售 (1 单元) 起价 $298,456

价格按房间类型

Secret Garden Villa 在售单元

Secret Garden Villa in 湄南海滩, 苏梅岛

Secret Garden Villa 为 苏梅岛 湄南海滩 房屋和独栋别墅 项目 于7月 2011 完建。 共有0 单元

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧